sidtop innovator b

Vi på Entreprenörsarenan värnar om idéer.
Utan nya idéer skulle världen inte längre utvecklas och tillväxten stagnera.

Om du har en bra affärsidé som tillför något nytt eller har en innovation som gör världen lite bättre så kan vi hjälpa dig att utveckla ditt koncept.

Vi har möjligheter att hjälpa till med insatser som marknadsanalyser, utbildningar, rådgivning, produktutveckling och finansieringsansökningar. Vi är speciellt starka inom områden som medicinteknik, turism, handel och maritimt, men är även behjälpliga inom andra idéområden.

Vi har även möjligheter att i ett senare skede medfinansiera ditt företagande genom vårt projektdrivande företag Entreprenörsarenan AB.