uppinovaRapinyl® Läkemedlet Rapinyl® kommer ut på marknaden i Sverige under året 2008. Det är en smärtlindrande medicin mot cancersmärta som har en betydligt snabbare effekt än andra läkemedel. Den godkändes för marknadsföring i Sverige 7 mars, 2008. Produkten har tagit 13 år att utveckla från idé. En av innovatörerna bakom Rapinyl® är Bo Lennernäs, verksam i företaget Uppinova Scientific i Uddevalla. Läkemedelsverket har nyss fattat beslutet att godkänna Rapinyl® i Sverige för marknadsföring, baserat på den utvärderingsrapport som verket har lämnat i egenskap av referensland i regulatoriska processen i EU. Sedan väntar en ytterligare procedur för att få ut produkten inom EU.

Det är verkligen ingen lätt sak att ta en innovation på läkemedelsområdet till färdig produkt. Uppinova Scientific är ett litet innovativt företag som finns i Entreprenörsparken™ vid Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla.

Micropos Medical Uppinova Scientific ligger är också bakom Micropos Medicals produkt som kan liknas vid ett GPS-system för strålbehandling. Systemet ökar precisionen i strålbehandling av cancertumörer. Micropos Medical har just nominerats till tävlingen Metro Tech Challenge som arrangeras i ett samarbete mellan tidningen Metro Teknik och svenska inkubatorer och Teknikparker. Bolaget finns rent fysiskt vid Chalmers Innovation i Göteborg och har tidigare vunnit flera priser i olika tävlingar. Att ha tillgång till ett utvecklingscentrum/ företagsinkubator som Chalmers innovation och Entreprenörsarenan är betydelsefullt när man skall utveckla nya företag. Det ger ett nätverk, teknik, kollegor, tillgång till riskkapital och är en kvalitetsstämpel, säger Bo Lennernäs. www.micropos.se